Ostend ship overlay Output
Name:60-One [BE]
Speed/Dir:0 kts / 348° NNW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:42:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Aeolus [NL]
Speed/Dir:0.1 kts / 141° SE
Status:Underway
Dest:Norther
ETA:Sep20 04:00
Details:LPG Tanker
Received:02:43:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Alaborg [Guard] [PA]
Speed/Dir:1.9 kts / 23° NNE
Status:Underway
Dest:Guardian Powercable
ETA:Aug30 12:00
Details:Trawler AR-25
Received:02:44:34 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Alcedo Guard [PA]
Speed/Dir:4.2 kts / 134° SE
Status:Underway
Dest:Norter Co
ETA:Sep22 15:30
Details:Fishing Ship
Received:02:32:28 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Alethini [MH]
Speed/Dir:0 kts / 358° N
Status:Underway
Dest:Fr Dkk
ETA:Sep22 22:00
Details:Bulker
Received:02:44:28 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Allegria [BE]
Speed/Dir:0 kts / 289° WNW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Container Ship
Received:02:44:15 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Alyron [BE]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:Pont De Floreff
ETA:Aug08 07:08
Type:Cargo (79)
Received:02:44:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Amberes [BE]
Speed/Dir:0 kts / 321° NW
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:***00 24:60
Details:Container Ship
Received:02:44:50 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Ancolia [BE]
Speed/Dir:0 kts / 240° WSW
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Aug04 11:07
Type:Cargo (79)
Received:02:45:16 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Anneliese Essberger [NL]
Speed/Dir:14.9 kts / 57° ENE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Sep25 10:00
Details:Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:44:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Aqualink [BE]
Speed/Dir:0 kts / 240° WSW
Status:Underway
Dest:Ostend-Thornton
ETA:Feb22 07:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:45:32 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Aquata [LU]
Speed/Dir:0 kts / 84° E
Status:Underway
Dest:Oostende<=>Thormtonb
ETA:Apr04 17:50
Details:Heavy Lift Ship
Received:02:45:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Aquaway [BE]
Speed/Dir:0.1 kts / 27° NNE
Status:Underway
Dest:Oostende=Thornton
ETA:Feb21 21:00
Type:unspecified (0)
Received:02:45:39 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Arco Dijk [BS]
Speed/Dir:13.8 kts / 62° ENE
Status:Underway
Dest:Flushing Pilot
ETA:Sep25 10:00
Details:Hopper Dredger
Received:02:44:35 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Arie [NL]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Moored
Dest:De Sloop
ETA:Apr12 17:06
Type:Cargo (79)
Received:02:44:48 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Arista [LU]
Speed/Dir:0 kts / 85° E
Status:Underway
Dest:Ostend<=>Thornton
ETA:***00 24:60
Details:Buoy / Lighthouse Vessel
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Arklow Bank [NL]
Speed/Dir:0 kts / 179° S
Status:Underway
Dest:Frdkk
ETA:Sep22 21:55
Details:LPG Tanker
Received:02:41:57 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Arklow Mill [IE]
Speed/Dir:0 kts / 345° NNW
Status:At Anchor
Dest:Frdkk>
ETA:Sep15 15:30
Details:General Cargo Ship
Received:02:38:56 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Arm-18 [NL]
Speed/Dir:4.9 kts / 1° N
Status:Engaged in Fishing
Dest:Vlissingen
ETA:Aug15 04:30
Details:Fishing Ship
Received:02:44:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Arm15 [NL]
Speed/Dir:4.7 kts / 148° SSE
Status:Engaged in Fishing
Dest:Vissende
ETA:***00 24:60
Details:Fishing Ship
Received:02:44:39 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Artevelde [BE]
Speed/Dir:12.8 kts / 152° SSE
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep27 07:30
Details:Dredger
Received:02:17:21 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Atlantis Arki [MT]
Speed/Dir:5.8 kts / 123° ESE
Status:Underway
Dest:Nl Ams >Nl Tnz
ETA:Sep25 08:00
Details:Bulker
Received:02:45:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Attender [DK]
Speed/Dir:0 kts / 263° W
Status:Underway
Dest:Oostende<=>Nwwf
ETA:Sep25 15:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:42:48 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Aventureux [FR]
Speed/Dir:0 kts / 263° W
Status:Underway
Dest:Dkq Est
ETA:***00 24:60
Details:Tug
Received:02:38:56 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:B 65 Artevelde [BE]
Speed/Dir:3.5 kts / 185° S
Status:Default (15)
Dest:Fishing Grounds
ETA:***00 24:60
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:44:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:B Gas Margrethe [MT]
Speed/Dir:0.5 kts / 235° SW
Status:Underway
Dest:Wandelar Anchorage
ETA:Sep24 03:00
Details:Chemical / Oil Products Tanker
Received:02:39:33 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Backer [DK]
Speed/Dir:0 kts / 249° WSW
Status:Underway
Dest:North Vind/Oostende
ETA:Sep05 12:00
Details:Container Ship
Received:02:45:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Baltic Hare [MH]
Speed/Dir:9.6 kts / 211° SSW
Status:Underway
Dest:Alexandria
ETA:Oct06 06:00
Details:Bulker
Received:02:45:35 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: l0
Name:Basilis L [MH]
Speed/Dir:12.3 kts / 41° NE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Sep23 08:00
Details:Tanker
Received:02:45:26 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Bauvier [BE]
Speed/Dir:0 kts / 337° NNW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:45:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Brandaris [BE]
Speed/Dir:0 kts / 288° WNW
Status:Underway
Dest:Nieuwpoort
ETA:May28 07:00
Details:Rescue / Salvage Craft
Received:02:42:36 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Breydel [BE]
Speed/Dir:0 kts / 218° SW
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep22 08:00
Details:Dredger
Received:02:42:59 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cape Bacton [MH]
Speed/Dir:0 kts / 325° NW
Status:Underway
Dest:Be Anr
ETA:Sep23 23:00
Details:Chemical / Oil Products Tanker
Received:02:45:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cape Daly [MH]
Speed/Dir:9.3 kts / 251° WSW
Status:At Anchor
Dest:Gbliv
ETA:Sep27 04:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:44:41 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Capricornus Leader [SG]
Speed/Dir:11.8 kts / 65° ENE
Status:Underway
Dest:Be Zee
ETA:Sep25 05:00
Details:Tanker
Received:02:45:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cecilia [AG]
Speed/Dir:0 kts / 339° NNW
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:Sep24 06:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:32:10 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cemisle [AG]
Speed/Dir:0 kts / 357° N
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:Sep24 17:30
Details:General Cargo Ship
Received:02:36:23 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Chambon Suroit [FR]
Speed/Dir:0.1 kts / 184° S
Status:Moored
Dest:Calais
ETA:Sep21 02:00
Details:Tug
Received:02:42:26 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Charlotte [DE]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:La Serenissima
ETA:Jan01 00:00
Type:Pleasure Craft (37)
Received:02:41:07 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cherbourg 1 [FR]
Speed/Dir:0 kts / 59° ENE
Status:Default (15)
Dest:Calais
ETA:Sep24 23:00
Details:Container Ship
Received:02:45:40 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Chridi V [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:At Anchor
Dest:Raamsdonkveer
ETA:Aug28 14:00
Type:Other (99)
Received:02:45:23 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cindy Vli-25 [NL]
Speed/Dir:4.9 kts / 350° N
Status:Underway
Dest:Vlissingen Stad
ETA:***00 00:00
Details:Fishing Ship
Received:02:45:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:City of Amsterdam [UK]
Speed/Dir:13.9 kts / 5° N
Status:Underway
Dest:Esbjerg
ETA:Sep26 03:00
Details:Vehicles Carrier
Received:02:44:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Clover [BE]
Speed/Dir:0 kts / 167° SSE
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:44:50 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Coastal Discovery [NL]
Speed/Dir:0.1 kts / 299° WNW
Status:Underway by Sail
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep23 04:00
Type:Other (90)
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Comet Ace [PA]
Speed/Dir:17.2 kts / 355° N
Status:Underway
Dest:Debrv
ETA:Sep25 18:00
Details:Vehicle Carrier
Received:02:43:29 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Coral Meandra [LR]
Speed/Dir:0.1 kts / 142° SE
Status:Underway
Dest:Wandelaar
ETA:Sep23 08:00
Details:LPG Tanker
Received:02:39:56 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cote Des Dunes [FR]
Speed/Dir:0 kts / 111° ESE
Status:Underway
Dest:Calais-Dover-Calais
ETA:Sep18 09:30
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:45:40 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Cuac [DE]
Speed/Dir:0 kts / 10° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Pleasure Craft (37)
Received:02:44:50 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Da Capo [BE]
Speed/Dir:0 kts / 349° NNW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Container Ship
Received:02:43:58 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Daniel Laval [FR]
Speed/Dir:3.7 kts / 307° NW
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Dunkerque
ETA:Sep15 05:30
Details:Hopper Dredger
Received:02:45:42 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Deseo [BE]
Speed/Dir:0 kts / 172° S
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep25 02:00
Details:Bulker
Received:02:45:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Detecter [DK]
Speed/Dir:0 kts / 224° SW
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep22 09:00
Type:Local Vessel (56)
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Dover Seaways [UK]
Speed/Dir:0.2 kts / 253° WSW
Status:Underway
Dest:Dov Dunk
ETA:Sep25 02:00
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:45:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Drum of Drake [BE]
Speed/Dir:0 kts / 175° S
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:45:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Dsv Curtis Marshall [UK]
Speed/Dir:0 kts / 327° NNW
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep17 21:00
Details:Container Ship
Received:02:45:11 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Dutch Pioneer [NL]
Speed/Dir:0 kts / 101° ESE
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:Sep16 17:00
Details:Tug
Received:02:43:00 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Dutch Power [NL]
Speed/Dir:0.1 kts / 356° N
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Zeebrugge<=>Offshore
ETA:Sep06 11:30
Details:Tug
Received:02:43:54 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Eagle Frontier [BS]
Speed/Dir:0.1 kts / 56° NE
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Norther Owf
ETA:Sep22 19:00
Details:Tug
Received:02:45:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Elbstrand [AG]
Speed/Dir:11.7 kts / 71° ENE
Status:Underway
Dest:Beanr
ETA:Sep25 03:00
Details:Container Ship
Received:02:45:08 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:European Seaway [UK]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:Dov-Cal-Dov
ETA:Jan01 22:59
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:44:42 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Filou [FR]
Speed/Dir:8.6 kts / 18° NNE
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Tanker
Received:02:42:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Obelix [FR]
Speed/Dir:8.2 kts / 274° W
Status:Underway
Dest:
ETA:Sep03 23:44
Details:Bulker
Received:02:44:41 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:F/V Rambo [FR]
Speed/Dir:6.8 kts / 75° ENE
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Fishing Ship
Received:02:45:32 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:F0B Swath 4 [DK]
Speed/Dir:0 kts / 57° ENE
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep23 16:20
Details:General Cargo Ship
Received:02:42:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Fanaria [PA]
Speed/Dir:0 kts / 343° NNW
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:Sep17 13:00
Details:Vehicle Carrier
Received:02:44:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Farouche [FR]
Speed/Dir:0 kts / 347° NNW
Status:Underway
Dest:Dunkerque Est
ETA:***00 24:60
Details:Tug
Received:02:34:13 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Fenny (Guard Vessel) [VU]
Speed/Dir:1.2 kts / 53° NE
Status:Underway
Dest:Guard Exposed Cable
ETA:Aug07 10:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Fluvius [BE]
Speed/Dir:0 kts / 252° WSW
Status:Default (15)
Dest:Schoten
ETA:Dec28 00:00
Details:Oceanographic/Research
Received:02:45:45 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Fob Swath 7 [DK]
Speed/Dir:0 kts / 130° SE
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep23 16:00
Type:Cargo (70)
Received:02:43:34 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Folie [BE]
Speed/Dir:0 kts / 253° WSW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:43:16 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Forest [NL]
Speed/Dir:12.6 kts / 51° NE
Status:Underway
Dest:Kemi Via Nok
ETA:Sep30 17:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Fovea [BE]
Speed/Dir:0 kts / 82° E
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Fv O191 Romy [BE]
Speed/Dir:3.2 kts / 195° SSW
Status:Engaged in Fishing
Dest:Oostende
ETA:Dec31 23:59
Details:Passenger/Ferry
Received:02:35:55 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Fv O82 Nautilus [BE]
Speed/Dir:3.5 kts / 252° WSW
Status:Engaged in Fishing
Dest:Fishing Grounds
ETA:***00 24:60
Details:LPG Tanker
Received:02:44:57 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Geo Focus [NL]
Speed/Dir:0 kts / 356° N
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep23 14:00
Details:Vehicle Carrier
Received:02:43:40 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Geo Solution Survey [UK]
Speed/Dir:0 kts / 261° W
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep23 16:10
Type:SAR (51)
Received:02:45:21 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Grande Atlantico [GI]
Speed/Dir:14.9 kts / 271° W
Status:Underway
Dest:Le Havre
ETA:Sep20 08:30
Details:Vehicles Carrier
Received:02:45:24 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Hellas Enterprise
Speed/Dir:11.3 kts / 271° W
Status:At Anchor
Dest:Usnyc
ETA:Oct05 12:00
Details:Tanker
Received:02:45:08 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Helvetia [CH]
Speed/Dir:0.4 kts / 79° E
Status:Underway
Dest:Oostende-Be
ETA:Sep24 08:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:50 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Hk81 Hannah [NL]
Speed/Dir:3.6 kts / 45° NE
Status:Engaged in Fishing
Dest:Fishing
ETA:***00 24:60
Type:Fishing (30)
Received:02:44:50 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Hnlms Zierikzee [NL]
Speed/Dir:0 kts / 175° S
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Bulker
Received:02:36:15 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Hua Lin Wan [CN]
Speed/Dir:0.1 kts / 269° W
Status:Underway
Dest:Antwerp
ETA:Sep24 18:00
Details:Container Ship
Received:02:43:50 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Hudson [FR]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Anvers
ETA:***00 24:60
Type:Cargo (79)
Received:02:38:56 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:I Dolci [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:44:57 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Ile D'Aix [FR]
Speed/Dir:0 kts / 282° WNW
Status:Underway
Dest:Calais
ETA:Aug31 16:00
Details:Cable Ship
Received:02:43:49 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Ina Lehmann [AG]
Speed/Dir:11.9 kts / 27° NNE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Sep25 11:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Inaba [PA]
Speed/Dir:0 kts / 33° NNE
Status:Underway
Dest:Fr Cqf
ETA:Sep24 16:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:30 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Indi [PT]
Speed/Dir:10.6 kts / 78° ENE
Status:Underway
Dest:Nlvli
ETA:Sep25 02:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:42 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Inventana [SG]
Speed/Dir:11.8 kts / 226° SW
Status:Underway
Dest:Portocel
ETA:Oct11 07:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:26 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Ivo [BE]
Speed/Dir:0 kts / 262° W
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Havenwerken Oostende
ETA:Apr09 11:30
Details:Tug
Received:02:45:41 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:J Breydel Pilot 1 [BE]
Speed/Dir:0.1 kts / 220° SW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Bulker
Received:02:45:31 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Jana [BE]
Speed/Dir:0 kts / 124° ESE
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:44:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Janneke [NL]
Speed/Dir:0 kts / 317° NW
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:Sep17 18:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:21:57 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Jannie-B [NL]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Bms-Towing.Nl
ETA:Oct28 12:00
Type:Tug (52)
Received:02:43:11 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Joline [LV]
Speed/Dir:0 kts / 10° N
Status:Moored
Dest:Calais
ETA:Aug20 16:45
Details:General Cargo Ship
Received:02:43:33 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Jotagas [AG]
Speed/Dir:0.3 kts / 248° WSW
Status:Underway
Dest:Ushou > Nltnz
ETA:Sep24 10:00
Details:LPG Tanker
Received:02:40:05 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Junior [LR]
Speed/Dir:14.2 kts / 41° NE
Status:Underway
Dest:Nl Ams
ETA:Sep25 09:00
Details:Bulker
Received:02:21:10 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Kappagas [AG]
Speed/Dir:0.2 kts / 244° WSW
Status:Underway
Dest:Gbtee>Beanr
ETA:Sep23 10:00
Details:LPG Tanker
Received:02:37:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Lady Anne-Lynn [NL]
Speed/Dir:0 kts / 165° SSE
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep23 15:30
Details:Container Ship
Received:02:43:58 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Leolou [BE]
Speed/Dir:0.1 kts / 23° NNE
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Container Ship
Received:02:40:58 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Lierdam [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Aground
Dest:Rouvignies
ETA:Aug06 18:59
Type:Cargo (79)
Received:02:44:00 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Maeva Sv [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Pleasure Craft (37)
Received:02:43:24 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Mai [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:45:15 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Marella Discovery [MT]
Speed/Dir:17.1 kts / 190° S
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep25 03:00
Details:Container Ship
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Marietje Hester [NL]
Speed/Dir:8.3 kts / 203° SSW
Status:Underway
Dest:Saint Brieuc
ETA:Sep26 12:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:45 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Marijeannie [GR]
Speed/Dir:0 kts / 158° SSE
Status:Underway
Dest:Fr Dkk
ETA:Sep24 20:00
Details:Bulker
Received:02:44:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Marilyn M [NL]
Speed/Dir:0 kts / 176° S
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Dunkirk
ETA:Nov09 15:00
Details:Bulker
Received:02:45:33 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Marit [NL]
Speed/Dir:0 kts / 307° NW
Status:Underway
Dest:Dunkirk
ETA:Sep23 18:00
Details:Tug
Received:02:41:33 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Marja (Guard Vessel) [VU]
Speed/Dir:1.5 kts / 75° ENE
Status:Underway
Dest:Zebrughe
ETA:Oct10 18:00
Details:Rescue/Salvage Ship
Received:02:45:31 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Marne [AG]
Speed/Dir:6.6 kts / 305° NW
Status:Underway
Dest:Castellon
ETA:Oct03 12:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:43:24 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Mcs Sirocco [UK]
Speed/Dir:0 kts / 172° S
Status:Underway
Dest:Oostende/Thorton/W/F
ETA:Sep20 13:40
Details:Tug
Received:02:45:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Mfv N116 Nostalgie [BE]
Speed/Dir:3.3 kts / 65° ENE
Status:Engaged in Fishing
Dest:Oostende
ETA:Jan07 10:00
Details:Bulker
Received:02:44:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Mfv O152 Aran [BE]
Speed/Dir:4 kts / 53° NE
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Sep11 06:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Mfv White Heather Vi [UK]
Speed/Dir:2.2 kts / 222° SW
Status:Underway
Dest:Nemo Cable Guard
ETA:Jan01 00:00
Details:Container Ship
Received:02:44:06 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Monte Alegre [SG]
Speed/Dir:11.8 kts / 223° SW
Status:Underway
Dest:Setubal
ETA:Sep28 16:00
Details:Container Ship
Received:02:45:45 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:MSC Diego [PA]
Speed/Dir:11.3 kts / 106° ESE
Status:Underway
Dest:Antwerp
ETA:Sep25 00:00
Details:Container Ship
Received:02:44:40 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:MSC Geneva [PT]
Speed/Dir:15.9 kts / 274° W
Status:Underway
Dest:Beanr > Frleh
ETA:Sep25 17:30
Details:Container Ship
Received:02:44:41 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:MSC Julia R. [LR]
Speed/Dir:16 kts / 59° ENE
Status:Underway
Dest:Antwerp
ETA:Sep25 04:00
Details:Container Ship
Received:02:45:45 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:MSC Mirja [LR]
Speed/Dir:8.4 kts / 42° NE
Status:Underway
Dest:Felixstowe
ETA:Sep25 06:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:45 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Multrasalvor 3 [NL]
Speed/Dir:0.1 kts / 261° W
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep24 20:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:22 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Multratug 11 [NL]
Speed/Dir:0.1 kts / 358° N
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Aug09 10:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:N.Dadayli [TR]
Speed/Dir:0.1 kts / 185° S
Status:Underway
Dest:Dunkirk
ETA:Sep22 19:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:37:19 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:N86 Rudy [BE]
Speed/Dir:3.3 kts / 311° NW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Crude Oil Tanker
Received:02:44:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Natal [NL]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Sep22 12:15
Type:Cargo (79)
Received:02:45:08 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Nato Warship A960 [BE]
Speed/Dir:3.4 kts / 22° NNE
Status:At Anchor
Dest:0
ETA:***00 24:60
Details:Navy Logistic Vessel
Received:02:42:36 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Nave Polaris [MH]
Speed/Dir:0.1 kts / 326° NW
Status:Underway
Dest:Nlvli
ETA:Sep24 02:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:17:14 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Navigare Pactor [DK]
Speed/Dir:14.5 kts / 38° NE
Status:Underway
Dest:Rotterdam
ETA:Sep25 08:00
Type:Tanker (89)
Received:02:45:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Navigare-1 [PO]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Antwerpen
ETA:Apr02 05:41
Type:Cargo (79)
Received:02:44:32 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Nele [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Njord Puffin [UK]
Speed/Dir:0 kts / 105° ESE
Status:Underway
Dest:Ostende>Nwind>Ostend
ETA:Sep23 12:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:00 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Nomade [NL]
Speed/Dir:0 kts / 89° E
Status:Underway
Dest:Izegem
ETA:Sep18 18:00
Type:Cargo (70)
Received:02:45:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Nordic Inge [DK]
Speed/Dir:0 kts / 24° NNE
Status:Underway
Dest:Antwerp
ETA:Sep20 21:00
Details:Chemical Tanker
Received:02:41:48 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Norstream [FI]
Speed/Dir:17.4 kts / 89° E
Status:Underway
Dest:Bezee<>Gbtil
ETA:Sep25 04:00
Details:Ro-Ro
Received:02:41:48 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:O62 Dini [BE]
Speed/Dir:3 kts / 256° WSW
Status:Engaged in Fishing
Dest:Oostende
ETA:Jun26 07:15
Details:Bulker
Received:02:44:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Odiz [NL]
Speed/Dir:0 kts / 187° S
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Offshore Construction
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:One Energy [CY]
Speed/Dir:0 kts / 2° N
Status:Underway
Dest:Frdkk
ETA:Sep21 16:00
Type:Cargo (70)
Received:02:40:35 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Panda [NL]
Speed/Dir:0 kts / 48° NE
Status:Underway
Dest:Calais
ETA:Sep24 13:30
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pelican 1 [PA]
Speed/Dir:4.4 kts / 176° S
Status:Underway
Dest:Arit/Ned Cable/Guard
ETA:Aug30 01:00
Details:Standby-Safety Vessel
Received:02:44:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pelicana [SG]
Speed/Dir:0 kts / 193° SSW
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep25 05:30
Details:LPG Tanker
Received:02:45:36 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Penhoet [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Helmond
ETA:Feb20 16:00
Type:Cargo (79)
Received:02:45:46 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pilot 7 [BE]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:Oost
ETA:Sep13 10:00
Details:Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:45:08 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pointe Du Diamant
Speed/Dir:0 kts / 267° W
Status:Underway
Dest:Beanr
ETA:Sep25 18:00
Details:Container Ship
Received:02:35:03 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pp Rubens Pilot 4 [BE]
Speed/Dir:10.5 kts / 59° ENE
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Cruise Ship
Received:02:43:16 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pride of Bruges [NL]
Speed/Dir:0 kts / 190° S
Status:Underway
Dest:Dunkirk
ETA:Sep24 00:00
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:45:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pride of Burgundy [UK]
Speed/Dir:17.3 kts / 262° W
Status:Underway
Dest:Dover-Calais-Dover
ETA:Mar25 16:15
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:45:31 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pride of Kent [UK]
Speed/Dir:0 kts / 117° ESE
Status:Underway
Dest:Calais
ETA:Sep29 00:00
Details:Passenger / Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:45:28 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Provider [BE]
Speed/Dir:0 kts / 248° WSW
Status:Underway
Dest:Blankenberge
ETA:***00 24:60
Details:Tanker
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pskov [LR]
Speed/Dir:13.5 kts / 64° ENE
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep25 01:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:R6-Orka>>Po [BE]
Speed/Dir:0.1 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:Oostende.
ETA:Jan15 10:00
Type:SAR (51)
Received:02:44:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Radar [FR]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Roulers
ETA:***00 24:60
Details:Container Ship
Received:02:44:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Rem Saltire [CY]
Speed/Dir:0.6 kts / 277° W
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Trenching Vhf 69/67
ETA:Sep17 16:00
Details:Dredger
Received:02:45:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Renilde O190 [BE]
Speed/Dir:3.1 kts / 238° WSW
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Ostend
ETA:***00 24:60
Details:LPG Tanker
Received:02:41:36 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Rio [NL]
Speed/Dir:0.6 kts / 113° ESE
Status:Underway
Dest:Benie
ETA:Sep09 15:00
Details:Hopper Dredger
Received:02:45:42 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Roxane Z [FR]
Speed/Dir:0.5 kts / 33° NNE
Status:Underway
Dest:Offshore Hinder1
ETA:Sep24 16:00
Type:Tug (52)
Received:02:44:24 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Ruby-T [PA]
Speed/Dir:0.1 kts / 315° NW
Status:Underway
Dest:Ghent/Belgium
ETA:Sep24 15:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:45:23 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:San Antonio [MH]
Speed/Dir:13.5 kts / 40° NE
Status:Underway
Dest:Idpnj>Nlams
ETA:Sep25 12:30
Type:Cargo (70)
Received:02:44:42 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sandee [BE]
Speed/Dir:0 kts / 117° ESE
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Vehicle Carrier
Received:02:43:24 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sarah [UK]
Speed/Dir:9.8 kts / 222° SW
Status:Underway
Dest:Us Mob
ETA:Oct12 00:05
Type:Cargo (70)
Received:02:45:28 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sc Gemini [HK]
Speed/Dir:11.5 kts / 208° SSW
Status:Underway
Dest:Algeciras
ETA:Sep29 06:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:52 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: l0
Name:Scf Pioneer [LR]
Speed/Dir:15 kts / 7° N
Status:Underway
Dest:Brslz>Nlams
ETA:Sep25 10:00
Details:Cruise Ship
Received:02:44:52 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: l0
Name:Seacat Defender [UK]
Speed/Dir:0 kts / 19° NNE
Status:Underway
Dest:Rentel Windfarm
ETA:Sep24 07:30
Details:Fishing Ship
Received:02:44:09 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Serendipity [BE]
Speed/Dir:0 kts / 173° S
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:44:15 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Seven Seas [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Details:Bulker
Received:02:43:26 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sirius [BE]
Speed/Dir:0 kts / 222° SW
Status:Moored
Dest:Oostende
ETA:Sep24 20:40
Type:Other (99)
Received:02:44:29 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sixo [NL]
Speed/Dir:0 kts / 213° SSW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:42:52 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sky [MH]
Speed/Dir:0.2 kts / 230° SW
Status:Underway
Dest:Borsele
ETA:Sep23 01:30
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:42:13 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Smit Emoe [BE]
Speed/Dir:0 kts / 29° NNE
Status:Underway
Dest:Harbour Towage
ETA:Dec30 22:00
Details:Tug
Received:02:45:45 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Smit Kiwi [BE]
Speed/Dir:0.2 kts / 263° W
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep01 19:00
Details:Tug
Received:02:45:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sofia [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:unspecified (0)
Received:02:44:15 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Songa Emerald [MH]
Speed/Dir:9.8 kts / 227° SW
Status:Underway
Dest:Gb Cly
ETA:Sep27 10:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:44:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sorrento Gy189 [UK]
Speed/Dir:0.8 kts / 52° NE
Status:Underway
Dest:Guard Vessel
ETA:Sep10 15:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Southampton [BE]
Speed/Dir:0 kts / 353° N
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Zeebrugge
ETA:Aug15 10:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:42 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Stella Virgo [NL]
Speed/Dir:0 kts / 49° NE
Status:Underway
Dest:Fr Dkk
ETA:Sep23 20:00
Details:Chemical / Oil Products Tanker
Received:02:45:32 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Stellar Hudson [AG]
Speed/Dir:8.7 kts / 226° SW
Status:Underway
Dest:Esavs
ETA:Sep28 09:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Strelitzia [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Auby
ETA:Aug24 10:00
Details:Vehicle Carrier
Received:02:43:24 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Sun Discoverer [AG]
Speed/Dir:15.2 kts / 9° N
Status:Underway
Dest:Fr Nte>De Bre
ETA:Sep25 23:00
Details:Fishing Ship
Received:02:42:40 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Supporter [DK]
Speed/Dir:0 kts / 253° WSW
Status:Underway
Dest:Ostende
ETA:May04 20:00
Details:Tug
Received:02:45:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Susie S [UK]
Speed/Dir:0 kts / 124° SE
Status:Underway
Dest:Ostend<>Rentel Owf
ETA:Sep22 18:00
Details:Diving Ship
Received:02:45:22 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Swalinge [NL]
Speed/Dir:12.6 kts / 88° E
Status:Underway
Dest:Dredging Area
ETA:Aug30 00:05
Details:Hopper Dredger
Received:02:45:37 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Ter Streep [BE]
Speed/Dir:0.1 kts / 28° NNE
Status:Restr. Manoeuvre
Dest:Oostende
ETA:Sep20 16:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:44:39 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Thor-V [BE]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Aground
Dest:
ETA:***00 24:60
Type:unspecified (0)
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Tip Bremen [MT]
Speed/Dir:0.3 kts / 259° W
Status:Underway
Dest:Antwerp
ETA:Sep23 09:00
Details:Chemical/Oil Products Tanker
Received:02:45:15 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Transient [NL]
Speed/Dir:0 kts / 0° N
Status:Underway
Dest:Brussel
ETA:Jul18 12:00
Type:Cargo (79)
Received:02:41:16 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Triomphant [FR]
Speed/Dir:102.3 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:Dunkerque West
ETA:***00 24:60
Details:Tug
Received:02:38:33 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Tuimelaar R5 [BE]
Speed/Dir:0 kts / 216° SW
Status:Default (15)
Dest:Underway
ETA:***00 24:60
Details:Fishing Ship
Received:02:43:24 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Uk12 Hoop Op Zegen [NL]
Speed/Dir:3.2 kts / 276° W
Status:Engaged in Fishing
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Wing In Grnd (20)
Received:02:38:29 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Union Emerald [BE]
Speed/Dir:0 kts / 325° NW
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep25 03:30
Details:Tug
Received:02:44:34 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Varkan Ege [TR]
Speed/Dir:12 kts / 41° NE
Status:Underway
Dest:Frglo >Nlrtm
ETA:Sep25 12:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:45:23 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Vb Puissant [FR]
Speed/Dir:0 kts / 206° SSW
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:May17 17:30
Details:Tug
Received:02:39:20 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Vb.Cyclone [FR]
Speed/Dir:0 kts / 235° SW
Status:Underway
Dest:Dunkerque
ETA:Jan18 04:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:02:39:20 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Victorine [BE]
Speed/Dir:13.1 kts / 141° SE
Status:Underway
Dest:Zeebrugge-Purfleet
ETA:Sep25 03:30
Details:Ro-Ro Cargo Ship
Received:02:28:30 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Wandelaar Pilot [BE]
Speed/Dir:1 kts / 48° NE
Status:Underway
Dest:Wandelaar Pilot
ETA:***00 24:60
Details:Pilot Ship
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Warship M861 [NL]
Speed/Dir:2.5 kts / 224° SW
Status:Underway
Dest:Keep Clear 0.5Nm
ETA:***00 24:60
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:44:50 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Warship M917 [BE]
Speed/Dir:0.4 kts / 239° WSW
Status:Underway
Dest:Zeebrugge
ETA:Sep14 18:00
Type:Military Ops (35)
Received:02:40:16 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Waterleeuw [BE]
Speed/Dir:0 kts / 331° NNW
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:44:44 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Wave Friend [HK]
Speed/Dir:0 kts / 5° N
Status:Underway
Dest:Calais,France
ETA:Aug31 14:00
Details:Bulker
Received:02:43:52 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Weichselstern [PT]
Speed/Dir:11 kts / 223° SW
Status:Underway
Dest:La Coruna
ETA:Sep27 10:00
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:02:45:18 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Westdiep Pilot [BE]
Speed/Dir:8.4 kts / 36° NE
Status:Default (15)
Dest:Wandelaar Pilot
ETA:***00 24:60
Details:Pilot Ship
Received:02:43:33 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Westerschelde Pilot [BE]
Speed/Dir:0 kts / 349° N
Status:Underway
Dest:
ETA:***00 24:60
Details:Pilot Ship
Received:02:44:43 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:White Whale [BE]
Speed/Dir:0 kts / 24° NNE
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Pleasure Craft (37)
Received:02:44:30 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Willem-B Sr [NL]
Speed/Dir:0 kts / 350° N
Status:Underway
Dest:Nieuwpoort
ETA:Sep15 22:00
Details:Tug
Received:02:44:15 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Wilmar [BE]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Engaged in Fishing
Dest:Fishing Ground
ETA:***00 24:60
Details:Bulker
Received:02:44:38 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Wilson Bilbao [MT]
Speed/Dir:8.3 kts / 223° SW
Status:Underway
Dest:Tarragona
ETA:Oct02 12:00
Details:General Cargo Ship
Received:02:45:29 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Windcat24 [UK]
Speed/Dir:0 kts / 187° S
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:***11 00:00
Details:Bulker
Received:02:44:39 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Zeehond [BE]
Speed/Dir:0 kts / 296° WNW
Status:Underway
Dest:Oostende
ETA:Aug15 11:00
Details:Tug
Received:02:44:26 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Zeeleeuw [BE]
Speed/Dir:0 kts / 290° WNW
Status:Underway
Dest:Unknow
ETA:Jan01 00:00
Type:Law enforce (55)
Received:02:45:46 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Zwerfcat [NL]
Speed/Dir:3.4 kts / 248° WSW
Status:Default (15)
Dest:
ETA:***00 00:00
Type:Sail (36)
Received:02:43:58 25 Sep 18 BST
ShipPlotter: AISHub
60-One, Aeolus, Alaborg [Guard], Alcedo Guard, Alethini, Alize, Allegria, Alyron, Amberes, Ancolia, Anneliese Essberger, Aqualink, Aquata, Aquaway, Arco Dijk, Arie, Arista, Arklow Bank, Arklow Mill, Arm-18, Arm15, Artevelde, Atlantis Arki, Attender, Aventureux, B 65 Artevelde, B Gas Margrethe, Backer, Baltic Hare, Basilis L, Bauvier, Brandaris, Breydel, Cape Bacton, Cape Daly, Capricornus Leader, Cecilia, Cemisle, Chambon Noroit, Chambon Suroit, Charlotte, Cherbourg 1, Chridi V, Cindy Vli-25, City of Amsterdam, Clover, Coastal Discovery, Comet Ace, Coral Meandra, Cote Des Dunes, Cuac, Da Capo, Daniel Laval, Deseo, Detecter, Dover Seaways, Drum of Drake, Dsv Curtis Marshall, Dutch Pioneer, Dutch Power, Eagle Frontier, Elbstrand, European Seaway, F/V Filou, F/V Obelix, F/V Rambo, F0B Swath 4, Fanaria, Farouche, Fenny (Guard Vessel), Fluvius, Fob Swath 7, Folie, Forest, Fovea, Fv O191 Romy, Fv O82 Nautilus, Geo Focus, Geo Solution Survey, Grande Atlantico, Hellas Enterprise, Helvetia, Hk81 Hannah, Hnlms Zierikzee, Hua Lin Wan, Hudson, I Dolci, Ile D'Aix, Ina Lehmann, Inaba, Indi, Inventana, Ivo, J Breydel Pilot 1, Jana, Janneke, Jannie-B, Joline, Jotagas, Junior, Kappagas, Lady Anne-Lynn, Leolou, Lierdam, Maeva Sv, Mai, Marella Discovery, Marietje Hester, Marijeannie, Marilyn M, Marit, Marja (Guard Vessel), Marne, Mcs Kaver, Mcs Sirocco, Mfv N116 Nostalgie, Mfv O152 Aran, Mfv White Heather Vi, Monte Alegre, MSC Diego, MSC Geneva, MSC Julia R., MSC Mirja, Multrasalvor 3, Multratug 11, N.Dadayli, N86 Rudy, Natal, Nato Warship A960, Nave Polaris, Navigare Pactor, Navigare-1, Nele, Njord Puffin, Nomade, Nordic Inge, Norstream, O62 Dini, Odiz, One Energy, Panda, Pelican 1, Pelicana, Penhoet, Pilot 1, Pilot 7, Pointe Du Diamant, Pp Rubens Pilot 4, Pride of Bruges, Pride of Burgundy, Pride of Kent, Provider, Pskov, R6-Orka>>Po, Radar, Rem Saltire, Renilde O190, Rio, Roxane Z, Ruby-T, San Antonio, Sandee, Sarah, Sc Gemini, Scf Pioneer, Seacat Defender, Serendipity, Seven Seas, Simon Stevin, Sirius, Sixo, Sky, Smit Emoe, Smit Kiwi, Sofia, Songa Emerald, Sorrento Gy189, Southampton, Stella Virgo, Stellar Hudson, Strelitzia, Sun Discoverer, Supporter, Susie S, Swalinge, Ter Streep, Thor-V, Tip Bremen, Transient, Triomphant, Tuimelaar R5, Uk12 Hoop Op Zegen, Union Emerald, Varkan Ege, Vb Puissant, Vb.Cyclone, Victorine, Wandelaar Pilot, Warship M861, Warship M917, Waterleeuw, Wave Friend, Weichselstern, Westdiep Pilot, Westerschelde Pilot, White Whale, Willem-B Sr, Wilmar, Wilson Bilbao, Windcat 18, Windcat24, Zeehond, Zeeleeuw, Zwerfcat