Fawley ship overlay Output
Name:Ananda [UK]
Speed/Dir:7.4 kts / 346° NNW
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Sail (36)
Received:20:15:32 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Apex [UK]
Speed/Dir:0.1 kts / 69° ENE
Status:Moored
Dest:Fawley
ETA:Aug14 02:00
Details:Tug
Received:20:22:45 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Bella Liza [UK]
Speed/Dir:0 kts / 229° SW
Status:Underway
Dest:
ETA:
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:20:19:06 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Briviba [UK]
Speed/Dir:0 kts / 353° N
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Sail (36)
Received:20:21:06 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Celebration [UK]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Sail (36)
Received:20:22:50 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Deojuvante [BE]
Speed/Dir:0 kts / 56° NE
Status:Underway
Dest:
ETA:
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:20:18:29 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Giannutri [MT]
Speed/Dir:0 kts / 147° SSE
Status:Moored
Dest:Gbfaw
ETA:Aug15 18:00
Details:Chemical / Oil Products Tanker
Received:20:18:25 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Lomax [UK]
Speed/Dir:0 kts / 263° W
Status:Moored
Dest:Southampton
ETA:Aug17 16:00
Details:General Cargo Ship
Received:20:23:35 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Navigator Genesis [LR]
Speed/Dir:0 kts / 4° N
Status:Underway
Dest:Gb Faw
ETA:Aug17 05:00
Details:LPG Tanker
Received:20:23:41 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Navion Hispania [BS]
Speed/Dir:0 kts / 206° SSW
Status:Underway
Dest:Fawley
ETA:Aug16 06:00
Details:Crude Oil Tanker
Received:20:21:46 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Nordic Nora [DK]
Speed/Dir:0 kts / 158° SSE
Status:Moored
Dest:Fawley
ETA:Aug16 19:00
Details:Chemical / Oil Products Tanker
Received:20:23:05 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Phenix [UK]
Speed/Dir:0 kts / 39° NE
Status:Moored
Dest:Fawley
ETA:Jul18 00:01
Details:Tug
Received:20:23:47 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: AISHub
Name:Pure Pressure [UK]
Speed/Dir:6.5 kts / 163° SSE
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Sail (36)
Received:20:23:37 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Remi [UK]
Speed/Dir:0 kts / 1° N
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Sail (36)
Received:20:22:50 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Seastart 3 [UK]
Speed/Dir:0.1 kts / 257° WSW
Status:Underway
Dest:
ETA:
Details:Chemical/Oil Tanker
Received:20:22:22 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Spirit [UK]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Pleasure Craft (37)
Received:20:18:53 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Tiggs [UK]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Underway
Dest:
ETA:
Type:Pleasure Craft (37)
Received:20:06:54 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0
Name:Wind of Change [DE]
Speed/Dir:0 kts / 360° N
Status:Moored
Dest:Hamble River
ETA:Aug03 16:00
Type:Sail (36)
Received:20:20:50 17 Aug 18 BST
ShipPlotter: b0

AIS data courtesy of John Ambler.