Name Destination ETA
BATAVIER [NL]Sep11 00:00
RWS 72 [NL]Jul21 15:00
VICTROL10 [BE]Jun28 07:00
VERA [NL]Mar03 00:00
G0TCHA [BE]Feb10 12:15
AMIGO [NL]Jan01 00:26