Name Destination ETA
VIKING ENERGY [NO]TrollMay26 20:00
STRIL HERKULES [NO]TrollMay23 01:00