Name Destination ETA
FAR SEARCHER [NO]Fjordbase FloroAug08 20:30