Name Destination ETA
STRIL ODIN [NO]Flotta TerminalMay24 07:00