Name Destination ETA
ROBBENZAND [NL]112000Apr15 12:00