Name Destination ETA
AASFJORD [GI]LangoyaJul04 04:00