Name Destination ETA
TEMPEST [UK]Thanet WindfarmJun03 09:00
TYPHOON TOW [UK]Thanet WindfarmJun03 08:30
HURRICANE TOW [UK]Thanet WindfarmJun03 07:30