Name Destination ETA
STRIL MERKUR [FO]TorshavnJun02 18:00
NORROENA [FO]TorshavnJun01 06:00
AKRANES [FO]TorshavnMay31 06:00