Name Destination ETA
SJOBORG [FO]Fjordbase FloroMay27 10:00
FAR SEARCHER [NO]Fjordbase FloroMay27 08:30