Name Destination ETA
FRANLIS 3 [BE]Oostende W=Aug13 18:00